Каталог товарів

1.    Вказавши свої персональні дані на сайті ТОВ «БУДИНОК КОМФОРТУ» (надалі – «Компанія»)   ви (надалі – «Користувач») надаєте свою однозначну та безумовну згоду на:

-      обробку будь-яких персональних даних, включаючи, але не обмежуючись збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про Користувача без будь-яких обмежень та з будь-якою метою.

-      включення персональних даних, наданих на сайті Компанії, до бази даних клієнтів Компанії, включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на веб-ресурсах Компанії, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних.

-      оброблення інформації Операторами мобільного зв’язку про надання та отримання послуги електронних коммунікацій з метою отримання послуг ТОВ «БУДИНОК КОМФОРТУ» та захисту інтересів Користувача від шахрайських дій з боку третіх осіб.

2.    Користувач також підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також про мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані та відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо передачі таких даних третім особам.

3.    Користувач також засвідчує, що він ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.    Згода Користувача включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Компанією у Користувача даних, що стосуються Користувача, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Користувача, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту, та/або шляхом надсилання СМС повідомлення на телефонний номер, зазначений у заявці, та/або повідомленням із використанням сучасних сервісів передачі даних (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Facebook Messenger і т.д.).

5.    Користувач надає згоду на передачу йому Компанією інформації, яка носить рекламно - інформаційний характер, щодо надання Компанією інших послуг.

6.    Користувач надає згоду на збір, зберігання, використання та поширення Компанією інформації про Користувача, в тому числі його Персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ "Українське бюро кредитних історій" (код за ЄДРОПУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, д. 65, оф. 306, а також банкам, фінансовим установам, органам державної влади, третім особам, з якими Компанія перебуває у договірних відносинах, та/або які можуть забезпечувати можливість Компанією здійснювати свої зобов’язання за договором та/або чинним законодавством України.

7.    Згода Користувача включає в себе, в тому числі, згоду на передачу Компанією зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних Користувача без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу.

8.    Компанія, як володілець персональних даних Користувача, забезпечує відповідний захист персональних даних Користувача.

9.    Згода Користувача на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Користувача третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

Передзвоніть мені